Leasing – två köp i ett köp

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Hamnar leasing under två köp i ett köp?

Svar: Ja, ty de är förknippade med varandra; köpet är förknippat med hyran. Det rör sig nämligen om två olika kontrakt. Därför är det inte tillåtet.