Leasing är ogiltig och förbjuden handel

Fråga: Jag arbetar på ett företag som säljer leasingbilar. Är min inkomst olovlig?

Svar: Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har tagit beslut gällande leasing och fastställt att handeln är ogiltig och förbjuden. Alltså är det inte tillåtet att arbeta med det. Lämna det arbetet.