Lavemang under fastan

Fråga: Vad är domen för lavemang1 beträffande den fastande?

Svar: De lärda har delade åsikter om lavemanget som förs upp i analöppningen mot förstoppning.

Vissa säger att det bryter fastan baserat på att allting som kommer in i kroppen bryter fastan.

Andra säger att det inte bryter fastan. En av dem var Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Hans resonemang är att lavemanget utgör varken mat eller dryck och saknar deras dom.

Jag tycker att man skall referera till läkarna. Om de säger att lavemanget är som mat och dryck, får de deras dom och betraktas som en fastebrytande faktor. Om de säger att det inte förser kroppen med vad som motsvarar mat och dryck bryter det inte fastan.