Låter bli att stena pelarna den 13:e Dhûl-Hidjdjah

Fråga: Vad åligger personen som låter bli att stena pelarna den 13:e Dhûl-Hidjdjah?

Svar: Han är skyldig att offra. Om han inte stenade de tre pelarna måste han offra. Antingen är han i Makkah och slaktar där eller också skickar han summan till någon i Makkah som gör det i hans ställe.