Låter bli att slakta ´Aqîqah utav snålhet

Fråga: Anses personen som inte slaktar ´Aqîqah för sitt nyfödda barn prioritera pengar framför dyrkan?

Svar: Ja, om han låter bli att slakta ´Aqîqah utav snålhet.