Lata muslimer och otrogna grannar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (35 A)

Fråga: Vissa delar av Saudiarabien har otrogna arbetare som nasaréer och hinduer. Det kan hända att de har studenter som grannar, men dessa studenter kallar dem inte till islam. Faktum är att de behandlar dem respektlöst. Så kan det pågå flera år. De åker till deras länder utan att kalla dem till islam. Dock gör nasaréerna allt för att kalla muslimerna till sin religion så fort de anländer till deras land. Vad råder ni dem?

Svar: Alla muslimer måste kalla i den mån att om en del kallar behöver resten inte göra det. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”1

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Säg: Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”2

Det vill säga att jag kallar alla till Allâh. Ju mer än person håller fast vid sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) desto mer kallar han till hans föreskrift. Dessa bröder som bor grannar med hädare och inte kallar dem till islam är tvivelsutan bristfälliga. De måste kalla dem till islam om så genom att vinna deras hjärtan. Att bjuda hem dem på mat och tala om islam och framhäva islams skönhet är en fin handling. Tyvärr är vissa bröder både passionerade och okunniga varvid de skrämmer iväg dessa människor, isolerar dem och bemöter dem hårt och barskt varpå de flyr islam på grund av en enda muslim. De tror att denne muslims uppförande påbjuds av islam. Visserligen är passion en berömvärd faktor, men om den inte är sammanbunden med visdom och kunskap blir den faktiskt skadlig. Således råder jag dem och alla andra att kalla till islam. Som du själv nämnde, nasaréer gör allt för att kalla till sin religion som islam har avskaffat. Trots det månar de om att kalla till sin religion som är både osann och avskaffad av islam. Varför ska då vi, ett samfund av ära, beslutsamhet och ärlighet, var för lata för att kalla våra grannar till islam? Grannar har till och med en särskild rätt. Jag vet inte om dessa bröder efterlever grannarnas rätt eller inte. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Abû Dharr! När du lagar köttspad skall du hälla i extra vatten och dela ut det bland dina grannar.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall ära sin granne.”4

Otrogna grannar har en grannes rätt, muslimska grannar har både en grannes rätt och en muslims rätt, och muslimska anhöriga grannar har en grannes rätt, en muslims rätt och en anhörigs rätt. Råd dessa bröder och be dem kalla dessa människor till islam. Deras kall kan få bra följder:

Vid Allâh! Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”5

Om en av dessa konverterar till islam finns det chans att även han börjar kalla andra till islam, vilket är vanligt idag.

116:125

212:108

3al-Adab al-Mufrad (114).

4al-Bukhârî (6019) och Muslim (47).

5al-Bukhârî (309) och Muslim (405).