”Låt ungdomarna själva skilja mellan rätt och fel”

Fråga: Det finns de som säger att man inte skall göra det svårt för ungdomarna och att man inte skall varna dem för vissa böcker som exempelvis är skrivna av människor som kallar till villfarelse. Ungdomarna kan själva skilja mellan rätt och fel. Låt dem själva läsa och åtskilja. Är detta argument korrekt?

Svar: Det är ett djävulskt argument. Skall vi förlora ungdomarna genom att säga till dem att läsa vilka böcker de än vill? Böcker som det finns villfarelse och avvikelse i. Frihetens matbit:

”Vi skall inte göra det svårt för er.”

Detta är ett skydd, inget försvårande. Detta är ett sätt att skydda och råda dem. Detta är ett sätt att visa omsorg om dem och behandla dem väl. Detta är ett sätt att uppfostra dem.