Låt studenten säga vad han vill

Fråga: Vissa studenter säger att dagens kvinna kan resa ensam utan mahram. Deras argument är att resan består inte av en eller två dagars övernattning, vilket nämns i hadîthen, samt att sällskapet är tryggt. Hur besvaras det?

Svar: Låt honom säga vad han vill, men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan mahram.”1

Säg vad du vill, men vi säger att sändebudet sade sådär. Skall vi anamma sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord eller dina ord? Människan är skyldig att frukta Allâh och inte ge liknande utslag.

Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är allmänna och gäller alla epoker; kamelens epok, flygplanets epok, raketens epok. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är alltså allmänna och lämpade för alla tider och alla platser. Vi upphäver inte dem på grund av några ändrade omständigheter. En kvinna får alltså inte resa utan mahram.

1al-Bukhârî (1088) och Muslim (1339).