Låt skägget växa

Fråga: Vi vet att det är Sunnah att låta skägget växa. Vad är domen för att klippa det för att korta det och snygga till det? Är det obligatoriskt att låta det vara helt och fullt utan att korta det och snygga till det?

Svar: Det är obligatoriskt, och inte bara Sunnah, att låta skägget växa. Det är ju obligatoriskt att följa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Han befallde oss att inte röra skägget till skillnad från mustaschen. Att låta mustaschen växa så att den blir lång och röra skägget genom att raka det eller korta det går tvärtemot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) agenda. Det är obligatoriskt att inte korta skägget och att istället låta det vara som det är. Det är det som menas med att låta det växa.