Låt oss vara starka

Om kvinnans kappa är åtsittande, hamnar hon under hadîthen om de påklädda men ändå nakna kvinnorna. En kvinna får inte ha på sig åtsittande kläder som avslöjar hennes former.

Vi studenter måste varna för vanor som inte gagnar oss något. Varför är vi inte stolta över våra egna seder? Om våra kvinnor åker utomlands, kommer de att ta efter hennes ´Abâ’ah? Kommer de att ta på sig ´Abâ’ah? Det tror jag inte. Varför skall vi underkasta oss deras seder? De är stolta över att vi underkastar oss deras seder. Men om de har seder som är nyttigare än våra, så är det okej att bruka dem. Den troende vill ju gagnas så länge nyttan inte är en synd.

Människans underordnad gentemot människors seder fordrar att hon förnedrar sig själv. Därför säger Ibn Khaldûn i sitt förord att ingen tar efter någon annan om han inte anser sig själv vara lägre än den härmade. Så har Allâh skapat skapelsen; den svage följer den starke. Låt oss vara starka.