”Låt oss ha gummornas dogm”

Fråga: Vad råder ni personen som inte månar om dogmatiska studier (och i synnerhet ödet) utav fruktan för misstag och myckna tvivel. Han säger att vi skall ha gummornas dogm utan fördjupning. Vad säger ni om det?

Svar: Skall vi lämna sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dogm för okunniga gummors dogm? Det är falskt sagt. Vi skall lära oss dogmen, studera den och förstå den så att vi inte faller i dess motsats eller i något som drar ned på den.