Låt Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs namn vara kvar på förstasidan

Det är inte tillåtet att ta bort Shaykhens namn. Det är en dålig handling. Det är inte tillåtet att ta bort författarens namn från boken. Det skall vara kvar. Den som accepterar den gör det för sitt eget bästa. Den som inte accepterar den skall veta att det är Allâh som vägleder. Det är inte Shaykhens namn som vilseleder dem. Det är Satan och lusten som vilseleder dem. Detta fenomen, att ta bort Shaykhens namn och ersätta det med ”Muhammad at-Tamîmî”, är ett stort fel. Författarens namn skall inte tas bort från hans bok. Det öppnar bara vägen till att böcker missbrukas och att Salafs böcker missbrukas och att deras namn eller stycken som vissa tycker är opassande tas bort. Det är ett bedrägeri. Shaykhens namn skall förbli på hans bok. Om någon accepterar sanningen, lovprisas Allâh. Och den som inte gör det har fått reda på sanningen.

Shaykhen har inte kommit med något från sig själv. Han citerar bara Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de lärda. Han kommer inte med något eget vari han avviker från muslimernas lärda. Han följde samma väg som Salafs lärda.