Låt maten svalna

392 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det är mer välsignat.”

Rapporterad av ad-Dârimî (2/100), Ibn Hibbân (1344), al-Hâkim (4/118), Ibn Abîd-Dunyâ i ”al-Djû´” (2/14) och al-Bayhaqî (7/280) via Qurrah bin ´Abdir-Rahmân, från Ibn Shihâb, från ´Urwah bin az-Zubayr, från Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att hon brukade täcka sitt spad tills att det slutat puttra och sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Det är mer välsignat.”

Det har rapporterats autentiskt att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Maten skall inte ätas förrän den slutat ryka.”

Rapporterad av al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja, vilket jag nämnt i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2038).