Låt kvinnan be i fred

Fråga: Vad är domen för att kvinnan alltid ber på samma plats i hemmet och dessutom på en bönematta?

Svar: Låt henne be. Hindra inte henne. Låt henne be där hon vill. Hon vet bättre än du. Ni skall till och med lägga er i vad kvinnor gör i sina egna hem.