Låt inte Sûfiyyahs böcker tas in i landet

Monoteister! Er religion är attackerad. Tawhîd kommer att rivas om man låter dessa utbrytare vara ifred. De kommer att göra allt de förmår för att ändra på Salafiyyahs lära, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära, till Sûfiyyahs vanföreställningar, galenskaper och villfarelser.

Kan någon bli arg för Allâhs (´azza wa djall) sak och förbjuda att dessa vilseledande böcker förs in i i vårt land, stå för sanningen och försvara Qur’ânen, Sunnah och den ädla föreskriften som Allâh har ålagt Sina slavar fjärran från de vilseledandes villfarelse och galningarnas galenskaper? Det är vad jag hoppas från vårt land, våra myndigheter och våra utstående lärde.