Låt inte pojken ha på sig hatt

Ta till exempel slipsen eller hatten som vi såg ett litet barn ha på sig idag i moskén. Det visade sig att det lilla barnet är son till en av våra fina bröder. Jag frågade vems barnet är och fick svar. Han kom till mig och hälsade på mig kärleksfullt och ärligt. Jag sade till honom att barnet inte får vänja sig vid att klä sig i de otrognas kläder från barnsben.