Låt inte en Mumayyi´ ge lektioner

Fråga: Är det säkrast att inte offentliggöra en person som har tvetydiga positioner och utlåtanden till dess att hans tillstånd klargörs?

Svar: Det är inte tillåtet att tänka dåligt om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som håller fast vid Sunnah, är lojala mot Ahl-us-Sunnah, umgås med Ahl-us-Sunnah och håller sig borta från Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a.

Däremot är det tillåtet att tänka dåligt om personen som det finns goda skäl för. Några av skälen är att han tar illa upp när det varnas för Ahl-ul-Bid´a överlag, försvarar Ahl-ul-Bid´as grupper eller individer eller andra bevis som tyder på att han mjukar upp – Mumayyi´ – Ahl-us-Sunnahs metodik. Marknadsför inte honom. Råd inte folk att ta kunskap från honom förrän hans goda tillstånd klargörs för dig. Först då kan du råda studenterna att ta kunskap från honom. Om det klargörs för dig att han har kärlek till Ahl-ul-Bid´a (ehuru han bara forcerar dem eller låter bli att fördöma dem) så skall du akta dig för honom och varna för honom.

Du som är en kallare skall klargöra för den här personen hans fel klart och tydligt. Ge honom bevisen så att han kan se skillnaden mellan rätt och fel. Därefter skall du titta vilken grupp han väljer och vem han umgås med och går med. Du skall veta att bara för att en person kan dölja sin innovation för dig så kommer hans sällskap inte att kunna göra det.