Låt inte al-Qaradhâwî eller at-Tahhân ha något med det att göra

al-Qaradhâwî har varit en lång tid i Qatar. Var är studenterna som har studerat under al-Qaradhâwî? På två år kan han producera studenter så att Qatar har nog med studenter som kallar till Allâhs religion, Qur’ânen och Sunnah.

Det finns en stor skillnad mellan Ahl-us-Sunnahs kall och innovatörernas kall. Ahl-us-Sunnah uppmanar till att ledaren lyds så länge han inte hädar öppet. De tillåter inte uppror mot makthavaren så länge han inte hädar öppet.

Den kallade innovatören planerar. När en trosfrände besöker honom, hedrar han honom, och när en som fördömer honom kommer, vänder han honom ryggen och varnar för honom.

Min välvilja för Allâh (´azza wa djall) och därefter för den qatariska myndigheten är att de öppnar ett institut som undervisar Qur’ânen och Sunnah och inte låter al-Qaradhâwî eller at-Tahhân ha något med det att göra. Låt dem hämta dygdiga lärde som kommer att producera studenter. Hizbiyyûn vill bara att människorna skall förbli okunniga så att du kan fylla deras plånböcker när de ber dig om välgörenhet och välkomna dem när de kallar till val. Dock har du ingen aning om domen för val. Och när de kallar dig till kamouflerade och sekteriska föreningar, springer du dit.