Låt ingen Hizbî tala i din lokal

Det finns en imam i en moské. En Hizbî kommer till honom och ber om att få hålla tal i hans moské. Imamen kan förhindra honom utan att det uppstår några problem. Skall han låta honom tala och sedan kommentera hans tal eller skall han sätta stopp för det direkt?

Direkt. Så skall det vara. Han skall sätta stopp för ondskan direkt. Du kan inte vara säker på en Hizbî eller någon annan innovatör. De är inte ens berättigade till att avlyssnas. Om det är du som förfogar i moskén skall du sätta stopp för honom. Börja först med att korrigera dig själv. Han skall först och främst börja korrigera sig själv. Har ni hört mig säga något annat? Har ni hört mig säga att han skall få tala och sedan kommenteras? Nej. Vårt tal är stabilt och vi ber Allâh stabilisera oss utmed Qur’ânen och Sunnah.