Låt Hizbiyyûn vara bara

Fråga: Jag har läst en av Shaykh Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmîs respektive Shaykh Zayd al-Madkhalîs böcker. Shaykh Zayds bok heter ”al-Irhâb” medan Shaykh Ahmad an-Nadjmîs bok heter ”al-Mawrid al-´Adhb”. I dem har vi hittat namn på några av dagens kallare som Muhammad al-´Urayfî, ´Â’idh al-Qarnî, Salmân al-´Awdah och Nâsir al-´Umar. Jag delade ut boken och såg att ni hade prisat boken. Trots det sade vissa bröder att ni inte alls varnar för dessa individer.

Svar: Låt dem vara bara. Låt dem vara. Boken är tryckt, distribuerad och utspridd. Låt dem vara.