Låt håret och kläderna vara i Sudjûd

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/346-347)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

810 – Muslim bin Ibrâhîm berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr, från Tâwûs, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ), från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

Jag har blivit befalld att göra Sudjûd på sju ben och att varken sätta upp håret eller kavla upp kläderna.”1

I samband med Sudjûd ska bedjaren inte kavla upp sina kläder, vilket vissa människor har som vana att göra; när de är på väg ned till Sudjûd tar de upp sina kläder. Det ska man alltså inte göra eftersom Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade det.

Detsamma gäller håret. Om bedjarens hår hamnar på marken, sätter vissa upp det till hästsvans. Det ska inte heller göras. Det är Sunnah att låta håret och kläderna vara som de är. Ju mer de täcker av marken, desto större yta upptas till Sudjûd, vilket är bättre.

1Muslim (490).