Låt guldtänderna vara

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (886)

Fråga: Vad görs med liket som har en fast tandprotes av guld och inte bara en avtagbar sådan?

Svar: Låt den vara som den är.