Låt dig inte luras av Sûfiyyahs fantasier och katastrofer

Se till att dina ord och dina handlingar stämmer överens med föreskriftenh. Kunskap och handling som inte rättar sig efter föreskriften är en villfarelse.

Se också till att inte bli lurad av Sûfiyyahs fantasier och katastrofer. För att beträda denna väg krävs det att kämpa och hugga av jagets begär. Detta begär dödas endast av övningar och inte av katastrofer och falskheter.

Håll fast vid din kunskap att en frigjord tunga och ett hjärta som är fullt av försummelse och begär kännetecknar olyckan. Om du inte dödar jaget med den sanna strävan kommer ditt hjärta inte att få leva med kännedomens ljus.