Låt dem smaka på egen medicin

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 205-206

Skolastiker och Mu´tazilah har egna principer. Till dem hör att de fastställer metaforism, men också regler som dementerar metaforism. Men när de stöter på korrekta dogmer, glömmer de bort sina regler. Ett exempel är versen:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”1

Verbet ”talade” (كَلَّمَ) understryks med roten:

تَكْلِيمًا

”… ett verkligt tal.”

Understrykningen häver möjligheten till metaforism, säger de själva. När du lägger fram ett bevis för dem, säger de att versen är metaforisk och kan förstås på flera sätt. Men när du lägger fram en understrykning, får de smaka på egen medicin.

De dementerar Allâhs nåd. Samtidigt säger de att upprepning och understrykning häver möjligheten till metaforism. Om du säger att så-och-så har kommit, säger de att det är möjligt att det i själva verket är hans budbärare, hans brev eller något annat som har kommit. Men om du upprepar meningen och säger att så-och-så har kommit, så-och-så har kommit, upphör möjligheten till metaforism, enligt dem själva. Med andra ord har så-och-så verkligen kommit. Låt oss nu tillämpa denna regel på Allâhs barmhärtighet och tal. Låt dem smaka på egen medicin. Allâhs barmhärtighet nämns hundratals gånger i Qur’ânen, närmare bestämt fler än femhundra gånger. Är inte det en upprepning? Om en otrogen upprepar sitt tal, upphör möjligheten till metaforism i hans tal. Men när världarnas Herre upprepar Sitt tal hundratals gånger, förblir det metaforiskt?! Varje sura frånsett ”at-Tawbah” inleds med:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN.”

Bara i detta sammanhang upprepas Allâhs nåd hundratretton gånger. Därefter säger Allâh (ta´âlâ):

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

”Lov och pris tillkommer Allâh, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige.”2

Hur många gånger har den egenskapen upprepats tills nu? Ser ni vad villfarelse och lust gör med sina offer?

14:164

21:2-3