Låt dem inte skratta er i ansiktet

Läran som säger att tjänaren är påtvingad och att han saknar förmåga eller att han har förmåga men att den är overksam och att han saknar vilja är Djabriyyahs lära. Det är en villfarelse i en villfarelse. Denna lära är utspridd i dag då Ashâ´irah är Murdji’ah, Djabriyyah och Djahmiyyah. Alla dessa sjukdomar finns i Ashâ´irah. De finns bland muslimerna. Många av våra ungdomar har ingen kunskap om dem. Våra ungdomar hamnar mycket rätt under ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”Islams knutar går upp knut för knut när människor växer upp i islam utan att känna till den hedniska tiden.”

Dessa dagar har den hedniska tiden börjat skratta våra ungdomar i ansiktet i form av Sûfiyyah, skolastik och människostiftade lagar. Alla dessa normer är i fullt bruk. Våra ungdomar är uppvuxna i ett fint tillstånd. De är uppvuxna i islam och utmed den naturliga läggningen och Tawhîd. De vet inget om dessa normer från den hedniska tiden. Då kommer en person från den hedniska tiden, skrattar dem i ansiktet och talar om för dem vad de skall göra. De tror på honom. Till följd därav lämnar de den raka vägen för dessa svindlare och blir förvirrade. Det finns ingen annan medicin än kunskap. Kunskapen är den enda medicinen.

Därför skall ni söka kunskap! En människa blir inte troende utan tålamod och övertygelse. Det måste härdas med lydnaden till Allâh. Islamiska studier hör till den största lydnaden och dyrkan. Härda med kunskapen så att ni går ut ur okunnigheten. Låt inte Murdji’ah, Djabriyyah, Djahmiyyah, Sûfiyyah och andra normer från den hedniska tiden skratta er i ansiktet.