Låt de lärda sköta detta och blanda dig inte

Varken kall eller förbättring sker på detta vis; upphetsning, babbel och uppvigling av ungdomar.

Detta har jag sagt, detta säger jag nu och detta skall jag säga: Han som skall avvisa och diskutera är Shaykhen själv. Shaykhen är fortfarande vid liv. Vi råder våra elever att inte blanda sig i det som sker mellan studenterna och de lärda. Om en Shaykh beskyller en annan Shaykh för fel, så är det Shaykhen som skall avvisa. Varför skall du trötta ut dig? Vad vinner du på att blanda dig bland de lärda? Du bara baktalar och förtalar de lärda och studenterna – du har inte gagnats något. Du har bara förlorat. Således råder vi våra ungdomar att undvika detta olämpliga ställningstagande.