Lät bli att fasta hela Ramadhân på grund av arbete

Fråga: En man lät bli att fasta hela Ramadhân för att kunna försörja sig själv och sin familj. Vad är domen för det?

Svar: Om han gjorde så för att han trodde att han har samma dom som sjuklingen som får låta bli att fasta för att överleva, så får han ta igen hela månaden om han än är vid livet. Annars får hans förmyndare fasta å hans vägnar. Om de inte gör det får de föda en fattig person för varje utebliven dag.

Och om han inte gjorde så utav egen misstolkning, så avslås all tidsbegränsad dyrkan som oskäligt utförs efter att dess har gått ut. Det är de lärdas mest övervägande åsikt. I så fall får han istället göra många goda och frivilliga handlingar och be ofta om förlåtelse. Beviset för det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”1

Så som en handling inte får utföras innan dess tid får den inte heller utföras efter dess tid. Men om personen var okunnig eller glömde, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den glömske:

”Den som försover sig till en bön skall be den när han vaknar och den som glömmer bort en bön skall be den när han kommer ihåg den.”2

Okunnigheten kan dock diskuteras ingående, vilket det inte är tid för nu.

1al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

2Muslim (684).