Låt begravningen gå undan

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Vad är domen för att sinka begravningsbönen någon dag så att den kan genomföras av den dödes anhöriga och en stor mängd bedjare?

Svar: Nej. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Påskynda begravningen. Om personen var rättfärdig, så är det bra och då lämnar ni över honom till det, och om han inte var det, så är det ont och då skall ni ta bort honom från era halsar.”1

Begravningen ska ske snabbt, den ska inte sinkas. Det tillkommer inte ett muslimskt lik att ligga kvar bland dess anhöriga. Låt begravningen gå undan. De som inte kan närvara får åkalla och be om förlåtelse för den döde var de än befinner sig.

1al-Bukhârî (1315) och Muslim (944).