Låt al-´Ulwân dö

Fråga: Jag hittade i moskén i kvarteret Nasîm en bok som sprids i stora mängder och heter ”Da´nâ Namut hattâ Nanâl-ash-Shahâdah”1. Däri nedvärderar författaren de lärde och säger att vi har prövats av lärde som inte utropar kamp. Han förtalar och smädar makthavarna. Människorna har prövats av att ta emot boken. Vad är jag ålagd?

Svar: Han säger ”Låt oss dö.” Låt honom dö då. För honom är det bättre att dö än att leva. Hämta ett exemplar till oss så att vi kan titta i det.

1Låt oss dö så att vi uppnår martyrium. Sulaymân al-´Ulwân sade:

”Samfundet har prövats av makthavare som upphäver de föreskrivna straffen, sätter stopp för kamp för Allâhs sak och förbjuder Qunût i de fem bönerna. De lärde rättfärdigar dessa pinsamma ståndpunkter och försvarar sitt uteblivna stöd till islam och muslimerna med argumentet att det är obligatoriskt att lyssna och lyda makthavarna inom det omtyckta och föraktade.”