Läste jag al-Fâtihah?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/253)

Fråga: Under bönen glömmer jag bort att jag har läst al-Fâtihah. Ska jag gå ned i Sudjûd på grund av glömska för det? Vad läser man i Sudjûd på grund av glömska? Ska jag gå ned i Sudjûd på grund av glömska om jag anar starkt att jag har läst al-Fâtihah?

Svar: Om den ensamme bedjaren eller imamen tvivlar huruvida han har läst al-Fâtihah eller inte, ser han till att läsa al-Fâtihah innan Rukû´. Därtill behöver han inte gå ned i Sudjûd på grund av glömska för det. Om tvivlet uppstår efter bönen, ska han inte bry sig om det. Bönen är i princip korrekt.

Vad den ledde beträffar, är hans bön giltig ehuru han glömmer läsa al-Fâtihah. Imamen täcker den för hans del. Detsamma gäller om han utelämnar al-Fâtihah utav okunnighet. Detsamma gäller om han sluter sig till bönen när imamen är i Rukû´; han ska gå in i bönen stående och sedermera direkt ned till Rukû´. Hans Rak´ah är giltig. I det fallet behöver han inte läsa al-Fâtihah eftersom han inte hann med ståndet. Beviset för det är Abû Bakrahs hadith.

Angående Sudjûd på grund av glömska, är det föreskrivet att läsa däri det som annars läses i bönen, däribland:

سبحان ربي الأعلى

Fri är min Herre, den Höge, från brister.”