Läsning ur Riyâdh-us-Sâlihîn efter bönen

Fråga: Det finns imamer som burkar läsa ur ”Riyâdh-us-Sâlihîn” och liknande efter bönerna. De läser i mikrofonen så att de stör dem som läser Dhikr och dem som fortsätter be. Är detta en innovation?

Svar: Vi kan inte säga helt och hållet att denna undervisning är en innovation om man inte tror att den är Sunnah. I så fall säger man att handlingen är innoverad. Men om det görs ibland och efter att de bedjande har avslutat sin föreskrivna Dhikr och sina frivilliga böner som bes efter den obligatoriska, anses denna undervisning tvivelsutan vara en sittning som omringas av änglarna och tar del av Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) nåd och lugnet.

Angående just den här boken finns det många människor som inte skiljer mellan de autentiska och de svaga hadîtherna i den. En sådan person skall inte undervisa en sådan bok, även om de flesta hadîtherna i boken är autentiska.

För det andra skall hadîthen inte läsas som Qur’ânen utav hopp om välsignelse. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som läser Qur’ânen får tio belöningar för varje bokstav. Jag säger inte att Alif, Lâm och Mîm är en bokstav. Alif är en bokstav, Lâm är en bokstav och Mîm är en bokstav.”

Detta gäller Qur’ânen. Hadîthen har inte samma dygd. Därför skall man inte hoppa från en hadîth till en annan förrän man har förklarat den för samlingen. Om han inte vill förklara den ingående på grund av lekmännen och för att sittningen inte är kapabel till det, så är det okej. Dock är det värdelöst att läsa hadîtherna utan förklaring och i synnerhet om han inte skiljer mellan de autentiska och de svaga hadîtherna.