Läsning i ´Îd-bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/439-440)

621 – Jag frågade min fader vad som läses i ´Îd-bönen. Han svarade:

Det som Samurah rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); surorna ”al-A´lâ” och ”al-Ghâshiyah”1. Detsamma rapporterade an-Nu´mân bin Bashîr om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsning i fredagsbönen2.”

622 – Jag hörde min fader säga:

Det rapporteras att ´Umar frågade Abû Wâqid al-Laythî vad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste i ´Îd-bönerna. Han svarade: ”Surorna ”Qâf” och ”al-Qamar”.”3

Min fader sade:

Oavsett vad man läser av det som lästes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är det korrekt.”

1Ahmad (5/7).

2Ahmad (4/271), Muslim (878) och at-Tirmidhî (533).

3Ahmad (5/217), Mâlik (1/180), Muslim (891), at-Tirmidhî (534) och an-Nasâ’i (3/183).