Läsning i böcker utan de lärda är en villfarelse

publicerad
10.11.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ls–14331112.mp3

Datum: 1433-11-12/2012-09-28

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Anses studierna vara tillräckliga om man läser böcker och de lärdas förklarade texter utan att närvara vid deras lektioner?

Svar: Det är en villfarelse. Att nöja sig med böckerna är en villfaren väg. Det måste finnas lärda med i bilden. Kunskapen måste tas direkt från de lärda. Böcker är endast hjälpmedel. De är som vapen. Kan du hantera vapen utan att lära dig först? Först måste du lära dig hantera vapen. De som skall lära dig det är de som vet hur vapen hanteras. Det är de lärda som lär dig hur du skall använda dig av böckerna. De kan skilja mellan de nyttiga och korrekta böckerna och de onyttiga. Många böcker är villfarna och onda. Det är endast de lärda som forskar i dem och förklarar dem. Du kan läsa och missförstå något. Exempel på det är personen som läste i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”:

”Nigellafröet (al-Habbah as-Sawdâ’) är botemedel mot samtliga sjukdomar.”

På grund av tryckfel läste han:

”Den svarta ormen (al-Hayyah as-Sawdâ’) är botemedel mot samtliga sjukdomar.”

Till följd därav åt han en svart orm och dog. Ty han frågade inte de lärda. Det är de lärda som ser skillnaden mellan det korrekta och det inkorrekta. Det är de som ser skillnaden mellan den korrekta betydelsen och den felaktiga betydelsen. Det är de som kan dessa frågor. Ta en medicinbok och börja operera människorna. Skär upp deras magar och säg att du är en läkare. Det går inte till på det viset. Om fallet är sådant med medicinen, kan man undra hur det är med kunskapen, Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Det måste finnas lärda med i bilden.