Läsning av ”Yâ Sîn” vid graven

Fråga: Hur autentisk är hadîthen:

”Läs ”Yâ Sîn” hos era döda?”1

Vissa människor läser det vid graven?

Svar: Hadîthen:

”Läs ”Yâ Sîn” hos era döda?”

är svag. Den består av svaghet. Och om den är autentisk så skall läsningen äga rum när personen ligger på dödsbädden. Det är i så fall som ”Yâ Sîn” skall läsas. Nyttan med det, säger de lärda, är att själen går ut enkelt. Däri säger Allâh (ta´âlâ):

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

”Han bjöds att stiga in i paradiset – [och] utbrast: ”Ack, om mitt folk visste att min Herre har förlåtit mig och gett mig en hedersam plats!”2

Om hadîthen är autentisk så skall det läsas när personen ligger på dödsbädden. Att läsa det vid graven är däremot grundlöst.

1Ahmad (4/257) och Abû Dâwûd (3121).

236:26-27