Läsning av Kursî-versen två gånger efter bön

Fråga: Hur autentisk är hadîthen som säger att Kursî-versen läses två gånger efter en bön?

Svar: Det finns inget som säger att den skall läsas två gånger. En gång bara. Hadîthen som säger att den skall läsas en gång är däremot autentisk.