Läser klart al-Fâtihah innan andra Takbîr

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Vad gör den ledde om han hinner läsa klart al-Fâtihah innan imamen gör en andra Takbîr i begravningsbönen?

Svar: Tiger. Är han klar med läsningen tiger han.