Läser hög bön tyst och vice versa

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/263)

Ska en person som råkar läsa en tyst bön högt eller en hög bön tyst göra två Sudjûd på grund av glömska? Om han vill göra det för att han glömde i bönen och skilde sig från Sunnah, får han göra det. Och om han inte gör det för att han inte gjorde något som bryter bönen, om det så görs avsiktligt, slipper han.

Ska vi kräva av honom att han läser högt det han läste tyst? Eller ska han bara läsa högt när han erinrar sig? Med andra ord: en person inleder Maghrib med tyst läsning varefter de bedjande upplyser honom under läsningens gång eller att han själv erinrar sig – ska han ta om al-Fâtihah eller fortsätta läsa? Ett alternativ är att han fortsätter läsa, ty pelare ska inte upprepas annat än i nödfall. Ett annat alternativ är att han upprepar högläsningen från början. Det är bättre, framför allt om han vill att de bedjande hör hela hans läsning. Det är alltså upp till personen vad han vill göra. Om han tar om läsningen, gör han det för att fullända sin bön och läser högt där det är rekommenderat att göra det. Och om han fortsätter, gör han så för att högläsningen inte är obligatorisk.