Läser för att stödja sin teori

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

Det finns alltid grupper som tillskriver sig kunskap som inte studerar för att uppnå höga dygder eller gagna människor med visdomarna som de har lärt sig. I dessa människor hittar du inte en stabil ärlighet. Således besväras de inte av att återberätta något de inte har hört eller säga något som de inte vet. Detta fick de lärda att granska folk.”

Studier leder ju till höga dygder och att man lär folk visdomarna som man har lärt sig. Dessa människor studerar för att stödja sina åsikter. Sålunda ser du dem läsa böcker för att hitta något som stärker deras teorier, oavsett om de är rätt eller fel. Det är detta som är förbjuden dispyt och debatt. Vad gäller personen som läser böcker för att känna sanningen och uppnå den, så är han tvivelsutan ärlig och opartisk.