Läser ej klart al-Fâtihah förrän imam går ned i Rukû´

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (107)

Fråga: När jag har läst halva al-Fâtihah går imamen ned i Rukû´. Ska jag gå ned i Rukû´ med honom?

Svar: Ja, gå ned i Rukû´ med honom. Om du fruktar att du inte hinner läsa klart al-Fâtihah förrän han reser sig upp från Rukû´, går du ned i Rukû´ med honom.