Läsa individer innan deras avvikelse

Fråga: Det finns individer som det har varnats för som har tidigare böcker. Får man dra nytta av deras böcker som skrevs innan de visade sin avvikelse från Salafs metodik?

Svar: Om hans gamla böcker stämmer överens med Salafs troslära, kall och metodik och är tomma på avvikelser och han avviker, tittar man på hans avvikelse. Om det rör sig om ett misstag som vissa lärda kan falla i eller som de förhoppningsvis kommer att ta tillbaka och återvända till sanningen, lämnar vi hans misstag åt sidan, hoppas på det bästa för honom och tar det lugnt med honom.

Om hans ondska har spridits och han själv är omedgörlig och arrogant och vägrar att återvända till sanningen, skall han straffas genom att inte få sanningen som han står för accepterad. Vissa av Salaf sade:

”Till lögnarens straff hör att han inte betros när han talar sanning.”

Vi behöver inte dessa människor. Vi har Qur’ânen, Sunnah och ett väldigt arv som våra förfäder har lämnat efter sig inom samtliga områden som trosläran, metodiken, karaktärerna, det lovliga och det olovliga och så vidare.

Folk har bråttom och samlar sig runt en nyhet. Denna nyhet kan dock bestå av katastrofer.

Håll först och främst fast vid Qur’ânen och Sunnah. Däri finns vägledning och ljus. De är tillräckliga. Därefter kommer Salafs rapporteringar som cirkulerar kring Qur’ânen och Sunnah. Få människorna att hålla fast vid trosläran och metodiken som finns i Qur’ânen och Sunnah. De är otroligt många. Ta kunskaperna därifrån. Det finns en risk att studenten går vilse på grund av dessa som visar Salafs metodik för att sedan avslöjas av Allâh. Det har hänt i dag. Det fanns många människor som visade att det var på Salafs väg. Efter ett tag och och omtumlande händelser är de avslöjade. Jag svär vid Allâh att jag inte vet i fall de följde sanningen för att de var övertygade om Salafs metodik eller om de helt enkelt bara dolde sig. Allâh vet bättre sanningen om dem.

Jag anser att man inte skall använda sig av dem och att man varken skall vara ledsen för dem eller för vad de har åstadkommit. Vi har vad som är tillräckligt nog och lov och pris tillkommer Allâh.