Läsa böcker eller sitta med de lärda?

Fråga: Vad anser ni om personen som säger att studier handlar endast om läsning i böcker utan hänvisning till de lärda? Han menar att han vid eventuella oklarheter skall söka själv efter svaret och i värsta fall fråga de lärda. Den här personen saknar däremot kunskapen som krävs för det.

Svar: Oftast brukar människor vara uppdelade i tre läger; en underdrift, en överdrift och en mittenväg. Det som brodern säger går tvärtemot den som säger:

”Den vars lärare är boken kommer att ha fler fel än rätt.”

Det finns de som säger att kunskap kan endast uppnås via en lärare. Andra säger att det finns en annan väg till kunskapen och den är via böckerna.

Sanningen är att bådadera är korrekt; studier via böcker och studier under de lärda. Dock finns ett fundamentalt krav för det hela; författarens dogm, kunskap och akademiska hederlighet måste vara pålitliga. Även läraren måste vara pålitlig sett till hans dogm, kunskap och akademiska hederlighet.

Det är däremot lättare, mer precist och snabbare att lära sig av de lärda. De lärda är som kockar som lagar maten till dig kontra personen som själv står och lagar maten; det är besvärligt, måhända äter han den innan den är klar, måhända bränns maten innan han börjar äta. Således ser vi hur vissa bröder, och även lärda för den delen, som har grundat sina studier på läsning gör riktigt stora fel ibland, ty de har inte studerat under mogna lärda. Men om du inte har tillgång till de lärda så får du läsa böcker.

Även om vi säger att det är snabbare och säkrare att studera under de lärda, så betyder det inte att studenten inte skall referera till böcker. Han skall referera till böcker, men han skall göra det under uppsyn av den lärde som han läser upp boken för.