”Läs inte om vilsna sekter”

En muslim skall ha insikt. Han skall känna till sanningen med dess bevis och falskheten med dess tvivel så att han kan undvika falskheten och varna människorna för den.

Därför ser ni hur de trosrelaterade böckerna klargör Tawhîds och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära samt de vilsna troslärorna och deras tvivel. Syftet med det är att muslimerna inte skall bedras av avvikande läror så att muslimerna skall ha sann kunskap om sin religion och det som motstrider den så att de kan undvika det.

Vissa människor i dag – och de flesta är okunniga och andra är vilseledande – säger att man inte skall läsa om de falska troslärorna och att det räcker att man lär sig den sanna trosläran. De säger att man inte skall ha kännedom om de vilsnas läror och hur deras tvivel skall avvisas. Detta säger antingen de okunniga som inte fattar något eller också illasinnade människor som inte vill att de falska lärorna och deras tvivel skall konfronteras.

Kanske säger de att det räcker för en person att han är muslim och troende och att det räcker med en allmän islam. De säger att man inte skall nämna ”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah”, de vilsna, sekterna och meningsskiljaktigheterna. De säger att detta splittrar muslimerna. Det är just detta som är en vilseledning. Allâh (djalla wa ´alâ) klargjorde sanningen och falskheten, vägledningen och villfarelsen, avguderiet och Tawhîd. Allt det har klargjorts på ett detaljerat sätt