Läs inte drömtydningsböcker

Fråga: Den senaste tiden har det blivit en trend att folk läser böcker som tyder drömmar.

Svar: Läs inte dem. De böckerna är inte autentiska. Läs inte dem och förlita er inte på dem.