Läs inte avvisade böcker

Fråga: Är det tillåtet att läsa böcker som består av tvivel som de lärda har avvisat innan jag läser avvisningarna?

Svar: Nej, det är olämpligt att bara läsa dem. Du måste läsa avvisningarna av dem. Annars finns det en risk att de fastnar i ditt huvud och att du tror att de har rätt. Det är än bättre att du inte läser dem alls.