Läs detta fördomsfritt

Publicerad: 2010-05-29
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 238-239

 

Det sjunde beviset: Allâh (´azza wa djall) sade:

“Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda (Nâdhirah) sin Herre.”1

Om du läser denna vers fördomsfritt och låter bli att förvränga orden och ljuga om Honom (subhânah) som har sagt dem, finner du att den uttryckligen bevisar hur människorna kommer att se Allâh med sina ögon på Domedagen.

Beskådningen tillskrivs ansiktena och verbet efterföljs av en preposition som uttryckligen fastställer att det är ögat som kommer att se. Självklart framstår det att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) menar synen med ögonen som sitter i huvudet vilkas blickar tittar mot Herren (djalla djalâluh). Ordet “Nadhar” kan ha flera betydelser beroende på om det står med eller utan prepositioner.

Om det står utan prepositioner, betyder verbet “att vänta”. Exempel på det är Allâhs ord:

“Då skall hycklarna, männen såväl som kvinnorna, säga: “Vänta (Undhurûnâ) på oss! Låt oss få litet av ert ljus!””2

Om det står med prepositionen “”, betyder verbet “att fundera på”. Exempel på det är Allâhs ord:

“Har de aldrig tänkt igenom (Yandhurû fî) betydelsen av herraväldet över himlarna och jorden…?”3

Om det står med prepositionen “Ilâ”, betyder verbet “att titta med blicken”. Exempel på det är Allâhs ord:

“Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda (ilâ Rabbihâ Nâdhirah) sin Herre.”4

Vad skall man då säga om blicken tillskrivs självaste ögonen???

Lyssna nu, du Sunnî, på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagares, efterföljarnas och imamernas tolkning till denna vers. Ibn Mardûyah sade i sin Qur’ân-tolkning: Ibrâhîm bin Muhammad berättade för oss: Sâlih bin Ahmad berättade för oss: Yazîd bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin as-Sabâh berättade för oss: al-Mus´ab bin al-Miqdâm berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Thuwayr bin Abî Nâdjiyah, från Abû Nâdjiyah, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om versen “Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje – de får skåda (Nâdhirah) sin Herre.”:

“Upplysta av glädje utav all lycksalighet och skönhet. De skall titta på sin Herres (´azza wa djall) ansikte.”

Ibn ´Abbâs sade:

“De skall titta på sin Herres (´azza wa djall) ansikte.”

´Ikrimah sade:

“De kommer verkligen att titta på sin Herre.”

Denna åsikt har alla Qur’ân-tolkare från Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth.

1 75:22-23

2 57:13

3 7:185

4 75:22-23