”Läs allt och lämna det dåliga”

Fråga: Vissa människor säger att man skall ta till sig det goda, oavsett om det finns i en bok eller i ett band, och lämna det onda och det felaktiga. Stämmer detta?

Svar: Det råder inga tvivel om att man skall ivra efter det goda. Men kan man äta förgiftad honung och säga att den är bra även om den är förgiftad? Nej, det går inte då denna honung är blandad med något som orsakar din död.

Den som talar utmed denna princip måste ha kunskap om det goda och det onda så att han kan undvika det onda. Då är det tillåtet. Eller också att han går igenom banden för att avvisa dem eller dylikt. Men att vara okunnig och ändå säga att man tar det som är rätt och lämnar det som är fel är tveklöst en väg till undergång.