Lärde som tiger om avguderiet

Fråga: Kan man säga att de lärda som ser lekmännen häda och tiger om det är otrogna?

Svar: Nej. Man säger att de kompromissar. De är syndiga. Man gör inte Takfîr på dem om de inte anser att dessa människor gör rätt.

Fråga: De vet att det är rent avguderi.

Svar: De kompromissar och tar lätt på frågan.