Lärda utan kunskap om Tawhîd

Fråga: Finns det lärda som är okunniga om Tawhîd?

Svar: Många. Det finns många lärda som är okunniga om Tawhîd. De kan ha en djup kunskap inom språket, Fiqh och kanske till och med Hadîth utan att ha studerat trosläran bortsett från Ashâ´irahs lära eller dem som inte fördömer gravdyrkan.