Lärd och bojkottad pga. lite skolastik

Trots att al-Hârith al-Muhâsibî var förnäm hamnade han i lite skolastik varför han fördömes. Imâm Ahmad både hyllade honom ur en synvinkel och varnade för honom ur en annan. Sa´îd bin ´Amr al-Bardha´î sade:

”Jag var med Abû Zur´ah när han blev frågad om al-Hârith al-Muhâsibî och hans böcker. Han svarade: ”Jag varnar dig för dessa böcker. De består av innovationer och villfarelser. Håll dig till rapporteringarna. Däri finns det tillräckligt för dig. Har ni hört talas om att Mâlik, ath-Thawrî eller al-Awzâ´î har skrivit om idéer och tvångstankar? Så snabbt människor faller i innovationer!”

Ibn-ul-A´râbî sade:

”al-Hârith besatt förståelse, skrev ned hadîther och kunde dyrkarnas inriktningar. Han hade mycket kunskap men spekulerade i Qur’ânens uttal och tron. Det sägs att Ahmad bojkottade honom varvid han gömde sig en tid.”