Lärarens tal skall inte antecknas eller spelas in utan hans lov

När det kommer till att skriva ned lärarens ord, så finns det en viktig sak som man måste tänka på. Det kan hända att skribenten omedvetet går miste om vissa ord varpå han skriver ned något som läraren inte alls har sagt.

Idag behöver eleven inte skriva medan läraren talar. Varför inte? Därför att vi har bandspelare som spelar in lärarens hela tal. Du kan bara lyssna och skriva ned det du tycker bör skrivas ned.

Dock måste du underrätta läraren om din skrift. Och om du skall spela in honom måste du underrätta honom om det. Måhända tycker han inte om att du skriver ned något av honom.